ja
dr Agnieszka Cieśla, właściciel DRC

Architekt i urbanista, specjalista w zakresie zagadnień związanych z starzeniem się społeczeństwa i jego konsekwencji w przestrzeni miejskiej (doktorat na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze), adiunkt na Politechnice Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Kierunek Gospodarka Przestrzenna; organizator wielu inicjatyw społecznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych, członek grup eksperckich Komisji Europejskiej (m.in. do Programu Horyzont 2020, wyzwanie 1: zdrowie, dobrostan, zmiany demograficzne)

 

logo

DRC (design research consulting) to firma projektowo-doradcza. Nasze projekty obejmują zarówno pojedyncze przedmioty wyposażenia, mieszkania, budynki jak i rozwiązania w skali urbanistycznej.
Równolegle z działalnością projektową prowadzimy badania, a także pełnimy rolę konsultantów.
W chwili obecnej realizujemy projekt Wzorcowego Mieszkania Seniora, pierwszego w Polsce mieszkania pokazowego, w którym prezentowane są produkty i usługi dedykowane osobom starszym, pozwalające im na jak najdłuższe pozostanie u siebie mimo wieku.

 

KONTAKT
DRC
Kasprowicza 68/21
01-949 Warszawa
agnieszka.ciesla@drc.com.pl